Επέστρεψαν στα ρεκόρ Dow Jones και S&P- Σε υψηλό 15 ετών ο Nasdaq .. Φοβούνται οι αναλυτές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και από την Ρωσία - Moody’s: Επιβεβαίωσε το “Αα1” της Γαλλίας, αρνητικό το outlook Fitch: Επιβεβαιώνει το "ΑΑΑ" των ΗΠΑ.. Η Fed οδήγησε τη Wall σε νέα ρεκόρ - Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ... Ecofin: Επιβεβαιώθηκε η πολιτική συμφωνία για τις καταθέσεις...Οι μετοχές που προστίθενται στον δείκτη MSCI Greece Emerging Markets είναι οι Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς, FF Group, ΕΛΠΕ, Jumbo, Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ και Τιτάν..

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013


X.A.A. LIVE 


        
                                                                         σχόλια για τη συνεδρίαση online..

ΥΠΟΘΕΣΗ  της" ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ  ΑΕΜΒΧ"
η πρόσφατη αποφαση του ΣΤΕ...

ΣτΕ: Συνεχίζονται τα έργα στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική
Πράσινο φως από το Επικρατείας - Απερρίφθη η προσφυγή κατοίκων


Το «πράσινο φως» άναψε προσωρινά την Δευτέρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας για την συνέχιση των έργων εκμετάλλευσης των μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική,απορρίπτοντας την προσφυγή κατοίκων της Χαλκιδικής που ζητούσαν αναστολή σχετικών αποφάσεων κυρίως λόγω σοβαρών περιβαλλοντικών λόγων. 

Οι λόγοι που προβάλλουν οι κάτοικοι δεν είναι βάσιμοι, έκρινε το ΣτΕ, το οποίο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη σημασία της επένδυσης για την εθνική οικονομία και την ενίσχυση της απασχόλησης σε μια περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία. 

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας προσφυγής (αίτησης ακύρωσης) των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο είχε προβεί στην καταγγελία της σύμβασης με την εταιρεία «TVX Hellas ΑΕ» για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη συνέχεια ακολούθησε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Ακολούθησε νέα σύμβαση (Ν. 320/2004) μεταξύ του Δημοσίου και της καναδικών συμφερόντων εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.», στην οποία μεταβιβάστηκε, έναντι του ποσού των 11 εκατ. ευρώ το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας.

Οι λόγοι προσφυγής των κατοίκων

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν στην προκειμένη περίπτωση κάτοικοι της Χαλκιδικής (περιοχής Μεγάλης Παναγιάς, Ιερισσού κ.λπ.) και ζητούν να ανασταλούν: 

1)η από 29.3.2012 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αφορά την παραχώρηση στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» τμημάτων δημοσίου δάσους στις θέσεις Σκουριές Σταγείρων και Μαντέμ Λάκκος του Δήμου Αριστοτέλη, 

2)το από 24.5.2012 συμφωνητικό εγκατάστασης της επίμαχης εταιρείας στη θέση Σκουριές για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών και 

3)το από 16.5.2012 συμφωνητικό εγκατάστασης της ίδιας εταιρείας στη θέση Μαντέμ Λάκκο για υλοτομικές και πάλι εργασίες.

Να σημειωθεί ότι η συνολική μεταλλευτική παραχώρηση ανέρχεται στα 264.000 στρέμματα, ενώ έχει παραχωρηθεί δασική έκταση 4.099,8 στρεμμάτων. 

Σύμφωνα δε με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρόκειται να αποψιλωθούν 3.238,28 στρέμματα από την ευρύτερη περιοχή των 740.000 στρεμμάτων δάσους.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η πραγματοποίηση των έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στις Σκουριές και τον Μαντέμ Λάκκο θα έχει ως συνέπεια, «μέσω της υλοτόμησης των δέντρων, την αποψίλωση μοναδικής φυσικής περιοχής αρχέγονου δάσους, δεδομένου ότι τα δάση οξιάς και δρυός, που αποτελούν τα κύρια είδη κάλυψης των περιοχών αυτών, είναι πολύ σημαντικά αρχέγονα οικοσυστήματα».

Ειδικότερα, προβάλλεται ότι είναι βέβαιη η πρόκληση μη αναστρέψιμης βλάβης στο δασικό περιβάλλον της περιοχής, αφού δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση των δασών αυτών, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους.

Παράλληλα, προβάλλεται από τους κατοίκους ότι «η επικείμενη δασική καταστροφή προοιωνίζεται δραστική μεταβολή του φυσικού αναγλύφου και της μορφολογίας του εδάφους, αλλοίωση της φυσιογνωμίας και της αισθητικής του τοπίου και αύξηση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στον παρακείμενο οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς».

Η επιχειρηματολογία του ΣτΕ 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ' αριθμ. 398/2012 απόφασή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αικατερίνη Συγγούνα και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) απέρριψαν την αίτηση των κατοίκων, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασταλούν οι τρεις προσβαλλόμενες αποφάσεις, καθώς οι λόγοι που προβάλλουν οι κάτοικοι δεν είναι βάσιμοι.

Αναλυτικότερα, οι δικαστές τονίζουν ότι «η υλοποίηση της επένδυσης κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα για την εθνική οικονομία, λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πρωτογενώς και δευτερογενώς, σε περιοχής με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και λόγω της απόδοσης μεγάλων χρηματικών ποσών στο κράτος από τη φορολόγηση της δικαιούχου εταιρείας και κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και της θετικής επίδρασης στο ισοζύγιο συναλλαγών της χώρας».

Εξ άλλου, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι οι εκτάσεις δασών που πρόκειται να αποψιλωθούν για την κατασκευή των επίμαχων έργων εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Χαλκιδικής «απαρτίζονται μεν, κατά κύριο λόγο, από πυκνά δάση οξιάς και δρυός, δεν υπάγονται, εντούτοις, οι οικότοποι αυτοί σε κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας» και πάντως, όπως έχει κριθεί από το δικαστήριο κατά το παρελθόν (2007) «δεν απαγορεύεται η εξορυκτική εκμετάλλευση ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές».

Ακόμη, αναφέρουν οι δικαστές ότι «η αποψίλωση θα προχωρήσει σταδιακά, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη κατασπατάληση δασικού πλούτου σε σχέση με την πρόοδο του όλου έργου και με την εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων, βάσει ειδικών διαδικασιών αδειοδότησης και υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών». 

Οι προσβαλλόμενες πράξεις, εξ' άλλου, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, αφορούν «ένα μικρό ποσοστό δασικής γης σε σχέση με τη συνολική έκταση που έχει παραχωρηθεί, ήδη δε έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες υλοτόμησης».

Επίσης, επισημαίνουν ότι προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της βλάστησης που θα θιγεί, ενώ κοντά στη Μ. Παναγιά και στην περιοχή των Σκουριών προβλέπεται αντιπλημμυρική προστασία.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι στη σχετική μελέτη αναφέρεται ότι η ανεργία στη Χαλκιδική ανέρχεται στο 20% και η επένδυση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, καθώς θα απασχολήσει από 892 έως 1.300 εργαζομένους.

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστικής απόφαση επί της κυρίας προσφυγής (αίτησης ακύρωσης) που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι.

www.tovima.gr 23/07/2012


160 σχόλια:

ThitaDelta είπε...

Καλημέρα, καλημέρα

καλημέρα Γιάννη ...

giannhs kon είπε...

Καλημέρα σε όλους τους φίλους Καλημερα ΔΗΜΗΤΡΗ

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Καλημέρα σας Κύριοι,
Καλημέρα σε όλους

THE JUNIOR είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

στην δεη το λαθος ηταν το 1 ευρω
ή τα 12 που θα παει

ολοι αυτοι οι ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ πως γραφουν οτι ξεπουλαμε τα παντα
πως βρισκουν ακριβη την δεη στα 8

αν η δεη ειναι ακριβη στα 1,8 δις αυριο αν δωσει καποιος 3 δις τι θα λεμε.ξερω οτι τοσο εχουν μονο τα εργαλεια

THE JUNIOR είπε...

παμε τωρα οπαπ

με 1,15 στο 9μηνo
να πουμε 1,5 στον χρονο
και p/e 5

θα,θα,θα
ναι θα,θα θα, αλλα και πληρωμενες
οι αδειες να μην ξεχναμε

THE JUNIOR είπε...

τραπεζες

στο κρατος περασε και επισημα η

eurobank

πιστευει κανεις οτι η εθνικη ειναι
ιδιωτικη

THE JUNIOR είπε...

δηλαδη εσυ νιωθεις καλυτερα στην τραπεζα με μ.ο 4%

και οχι στα ελπε και στην μοη που και επενδυσεις κανουν και εχουν μεχρι και 2πλασια αποδοση

και περιμενεις και κανεναν τρελλο
που θα αλλαξει την τιμολογηση του κλαδου

THE JUNIOR είπε...

καλα για κλαδους

στις κατασκευες μιλανε για τα δανεια του κλαδου στα μπουζουκια τα εφαγαν εκει ειναι η γεφυρα,η αττικη

οι κατασκευαστικες εκλεισαν τελειωσαν ,δεν εχει κατασκευαστικη
στο μαγαζι

ο κλαδος ειναι πλεον υποδομων

THE JUNIOR είπε...

ΝΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

παρακαλανε τωρα οι δημαρχοι να μπουν στα δικτυα

το γιατι το αφηνω σε εσας
εκει θελει λιγο διαβασμα για το τι κραταει το κρατος

THE JUNIOR είπε...

κλμ περιμενουμε ανακοινωση
μαζευουν και τις θυγατρικες απο την κυπρο
οχι τιποτα αλλα με 25 εκ δανεια εχει και 35 κεφαλαιοποιηση


και καποια αλλη την σπρωχνουν αδιακτιτα χωρις δανεια και την εχουν στα 8 εκ.

THE JUNIOR είπε...

Εφημεριδες ,καναλια να παει να παιξει ο βικτωρας μονος,εμεις δεν εχουμε λεφτα

giannhs kon είπε...

Αγριεμένος σήμερα χαχα

Καλημερα ΜΙΚΡΕ

THE JUNIOR είπε...

δεν μπορω ρε γιαννη

οταν δεν μπορει να καταλαβει η αγορα οτι αυτες που πηγαν 1 δις
κεφαλαιοποιηση θα μεινουν στο 1 δις για αλλους λογους

ειδαμε την αναλυση των χαρτοφυλακιων τωρα παιζουν οι βασικοι μετοχοι

giannhs kon είπε...

ΜΙΚΡΕ έχεις δίκιο που αγανακτείς

giannhs kon είπε...

Καλημερα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΕ

kostasΠειραιας είπε...

Καλημερα σε ολους με το ΓΔ οπου τον επιθυμει η ψυχη του καθενος.

μπαρμπαλιας είπε...

καλημερα...
ΜΙΚΡΕ...να τα περνεις κρανιο καθε μερα...
ετσι για την ενημερωση ρε γαμωτο

μπαρμπαλιας είπε...

του Αλεξανδρατου...
θα εισηγηθω στην διευθυνση ...
για επιδομα ανελλειπους..

μπαρμπαλιας είπε...

...και ωρες βαρβαρες...

profit είπε...

Καλημέρα σφαίρα για δουλειά

john deer είπε...

καλημερα κι απο μενα....αισθηση μου οτι θα ξεκινησει κατω και ισως ειναι ευκαιρια για λιγα ψωνια

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Καλημέρα και πάλι,

Michele είδες πλέον οτι έχω και την επίσημη συμπαράσταση του μπάρμπα... Θέλω ΕΠΙΔΟΜΑ νυχτερινής εργασίας!!!

Θα στείλω τα συνδικαλιστικά όργανα να διαπραγματευτούν τα δικαιώματα μου.

ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΊΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

TheHawk είπε...

καλημερα σε ολους...

GIANNHS006 είπε...

καλημερα παιδια

μπαρμπαλιας είπε...

θετικα οι τραπ...
εχουμε πλεον μαθει το παραμυθι ..
τραπ

Stavros είπε...

Καλημέρα σε όλους!!

michele είπε...

Καλημερα,καλημερα!τα πηρε ο Γιαννης ο ΜΙΚΡΟΣ..τσουναμι λεμε
Αλεξανδρατε θα υπογραψουμε ΑΤΟΜΙΚΗ συμβαση χωρις επιδομα γαμου ( οταν..)και θα αμοιβεσαι αναλογα με την παραγωγικοτητα σου

karaefthimiou23 είπε...

Καλημέρα σε όλη την παρέα.

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Michele you have a deal !!

Πίσω στην δουλεια γιατι μαζι την έπεσε ο εσωτερικός έλεγχος για τα social media :)

kostasΠειραιας είπε...

Μακρυα απο εμας......

http://www.euro2day.gr/chameleon/139/articles/758527/ChameleonArticle.aspx

Andreas D. είπε...

Καλημέρα σε όλους!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ είπε...

Καλημέρα σε όλη την παρέα.

michele είπε...

Kαλημερα Andrew .Kωστα,σπανια περιπτωση η Ζαμπα..δεν ειχε και κανενας
η ΕΔΡΙΠ τα 4,5 εκ απο τον ογκο

TheHawk είπε...

Σημερα θα κερδιζα..αλλα θα ειχα συμπληρωσει πανω απο 2 μηνες παραμονης μεσα...του μοναχισμου η ΕΔΡΙΠ..

Andreas D. είπε...

Καλημέρα Μιχάλη.

giannhs kon είπε...

Καλημέρα και πάλι σε όλους

Καλημερα ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αλλού βαράν τα κρόταλα κι αλλού χορεύει η αρκούδα.

ΠΑΝΟΣ είπε...

Καλημέρα σε όλους και όλες...για να δούμε!

Andreas D. είπε...

Καλημέρα Πάνο.

michele είπε...

Καλημερα Βαλια ,καλημερα Πανο.2 μηνες ειναι και πολλοι και λιγοι Hawk αναλογα με την περισταση.

Καντε μια ανανεωση να δειτε την κινηση της ΣΙΔΕ απο το 2003.
TEN YEARS AFTER xexe

ThitaDelta είπε...

... σήμερα δεν θέλουμε κόκκινο κερί

αναμονή για το ιππικό, από το καλό το βαρύ όχι το άλλο,χεχε

Andreas D. είπε...

χαχαχαχα

michele είπε...

H ΚΥΠΡ πανω στον απλο 200 αρη!!

μπαρμπαλιας είπε...

λες παιχταρα μου;;;

μπαρμπαλιας είπε...

το ΕΛΓΕΚακι σηκωσε χαρτι...

μπαρμπαλιας είπε...

και το ΕΥΠΙΚιον ...εζουπιθη...ανεπιτυχως

michele είπε...

Ολα τα βλεπεις Μπαρμπα..εχει ηδη προσγειωθει ο Ολαντ-ρεου που λεει κι ο Αλεξης.

ΠΑΝΟΣ είπε...

Καλημέρα και στους επόμενους.
Το ΕΥΠΙΚιον άνοιξε μια χαρά μπάρμπα
Οι 2 τράπεζες άνοιξαν ψηλά (όπως το επισήμανες) για να την φάνε στο τέλος

Bαγγελης gelato είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΑ

Andreas D. είπε...

Καλημέρα Βαγγέλη,
Αν θέλει το ΙΝΛΟΤ ας ξεκινήσει σιγά σιγά...

Money είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
THE JUNIOR είπε...

α) η εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

β) η εμπορία ξυλείας και λοιπών δομικών υλικών και

γ) η εμπορία βερνικιών και χρωμάτων.

ΕΛΒΕ σας ειπα κολωνα θα μας αφησει

ομιλος συμμετοχων

michele είπε...

Για οποιον ενδιαφερεται εδω το link:

http://www.primeminister.gov.gr/2013/02/19/9956

για επισκεψη Holland.

THE JUNIOR είπε...

ολα τα διαγραμματα δειχνουν ενα και μονο πραγμα

ειμαστε στην εκκινηση,καψαμε μια 10ετια

ThitaDelta είπε...

... ο ΟΠΑΠ διόρθωσε, χωρίς να ακουμπήσει ούτε καν τον 1ο fibo

... για όσους τα κοιτάν βέβαια αυτά (το πιάσατε το υπονοούμενο)

... ρε παιδιά που είναι ο Καρά, μήπως τον στεναχωρήσαμε;

Γιάννη γύρνα κι ας πέσουν οι τράπεζες, χεχε

michele είπε...

Καντε ανανεωση ,ανεβηκε ενα zoom του ΔΤΡ ΑΠΟ ΤΚ.
ο οποιος αναρωτιεται: Μηπως ηλθε η ωρα???

ΠΑΝΟΣ είπε...

ΤΩΡΑ?????????

michele είπε...

Μικρε η μητρικη θα στρωσει για τους γνωστους λογους ..

ΠΑΝΟΣ είπε...

Καλά το είπε ο ΜΑΓΩΣ λοιπόν!!!
Το 0,40 ante portas!

ThitaDelta είπε...

... νάτος πάλι βρε Μιχάλη πως τα πετάς έτσι;

THE JUNIOR είπε...

στασινοπουλε στην ακρη

ερχεται ο κιτσικοπουλος

THE JUNIOR είπε...

γαμω τους πωλητες

δεν δινουν χαρτι ουτε για κλιμα

ΠΑΝΟΣ είπε...

Χαχαχα όταν βλέπει μια κίνηση όλο την έχουν κάνει οι φίλοι από το city

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

0,256 παρασκευαστές χαλουμίου συνιστούν Κύπρου... Αυτοί ξέρουν !!

ΠΑΝΟΣ είπε...

ΟΙ ΦΗΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΝΗΚΑ ΕΙΝΕ ΚΑΛΑ?

michele είπε...

Εγω την Κυριακη,σας εβαζα τα αποτελεσματα των εκλογων..ποιος θα επαιζε αυτη την εβδομαδα?? το ειπαμε κιολας ..

ThitaDelta είπε...

... scripta manent

ThitaDelta είπε...

... άντε να τραβήξει και τις άλλες τις ξεκο.λιάρες

τις ξεκοκαλιάρες εννοώ για να μην παρεξηγηθώ ...

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Εσυ καλα έκανες την μετάδοση και το είπες.

Εμένα μου το σφύριξε ενα κι ¨πουλάκι ¨ χθες βράδυ....και απλα περίμενα τη διάσπαση του 256!

michele είπε...

6,5 εκ απο τα 21 εκ της ΕΔΡΙΠ..

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

5 μικρά και γρήγορα γιατι χθες σας άφησα μόνους. Μην το κανουμε ροντέο όμως...


> - Θα ήθελα κεράκια για την τούρτα γενεθλίων της γυναίκας μου.
> - Πόσα κεράκια θα θέλατε;
> - Τριάντα......όπως πάντα...!!

> -Να σου πω τη μοίρα σου;
> -Ναι γύφτισσα.Πες μου τι βλέπεις;
> -Βλέπω θάνατο!Θα πεθάνει η πεθερά σου!
> -Αυτό το ξέρω!Εμένα θα με πιάσουν όμως...;

> -Γιατι μπαμπα,οι πετεινοι λαλουν τοσο πρωι;
> -Γιατι ειναι η μονη στιγμη που μπορουν να μηλησουν. Υστερα ξυπνανε οι κοτες...

> Δασκάλα: Παιδιά άμα βρίσκατε στο δρόμο λεφτά και ένα μυαλό τι θα παίρνατε ;
> Τοτός: Τα λεφτά κυρία
> Δασκάλα: Εγώ πάντως θα έπαιρνα το μυαλό
> Τοτός: Ο καθένας παίρνει ό,τι του λείπει...

> Με πήρανε αυτόφωρο,μου λέει ο μπατσος:
> - Δικαιούστε ένα τηλεφωνο..
> -Ωραία λέω,φερε μου ενα iPhone 5...

michele είπε...

Αντε ψηλο ημερας για να μην παραπονιεστε..κατι παει να κανει και ο στρατηγος.

ΠΑΝΟΣ είπε...

Ωραίος Αλεξανδράτε χαχα

Να και το νέο υψηλό

ThitaDelta είπε...

... μπράβο η ξεκοκαλιάρα

ΠΑΝΟΣ είπε...

Βλέπω νεαρέ ότι δεν την κοπάνησες ακόμα!
Μαζί βγαίνει και ο ήλιος σε λίγο!

ΠΑΝΟΣ είπε...

Όλο το σκηνικό βέβαια βασίζεται στην 3Ε
Οι άλλες τίποτα

THE JUNIOR είπε...

ME 19,30 ΜΠΗΚΕ Η 3Ε ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ

ΠΑΝΟ ΓΙΑ ΔΕΣ

THE JUNIOR είπε...

ΑΡΑ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟ -3 ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ

michele είπε...

το 1034 ως γνωστον απο πανω,το 1029 απο κατω..

ΠΑΝΟΣ είπε...

Ναι ΜΙΚΡΕ το είδα, σωστός

TheHawk είπε...

Επιστρεψαμε..μια χαρα..βλεπω..ολα πηγαν καλα..

Andreas D. είπε...

Αλεξανδράτε,
βάλε άλλα 5 μικρά για να πάμε στο +1%...!!!
χαχαχα

Ippos είπε...

Καλημέρα!
Πολύ καλά τα βλέπω τα πράγματα.
Ματσάρα στο Λονδίνο σήμερα και δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο φαβορί για τους μπουκ οι Βαυαροί. 1Χ από εμένα, δώρο.

Andreas D. είπε...

Από δυνατή πηγή μαθαίνω ότι στρώνουν κόκκινο χαλί στον κορυδαλλό για έναν τραπεζίτη, έναν κατασκευαστή που θα πάρουν μαζί τους …. και έναν πολιτικό. Αν συμβεί τότε θα σκάσει όχι βόμβα αλλά πυρηνικός όλεθρος. Πολύ θα ήθελα να το δω αλλά αμφιβάλω … εκτός και αν δώσουν τέτοιο δώρο αναπάντεχο οι Αμερικανοί στον Σαμαρά. Αντώνη αν σου κάτσει σου βγάζω το καπέλο. Θα σε γράψει η ιστορία πατριώτη …


Αναρτήθηκε από Lobbystas.gr στις 13:10

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Ανδρέα....

Δυο παιδια στο δρόμο για το σχολείο, βλέπουν μια ταμπέλα που λέει:
"ΣΙΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟ"
Τότε το ένα γυρίζει στο άλλο και του λέει:
- Καλά μιλάμε οι μεγάλοι είναι τελείως χαζοί! Τι φαντάζονται; Ότι ερχομάστε τρέχοντας;Μια φωνακλού και κακάσχημη γυναίκα μπαίνει στο Lidl με τα δύο παιδιά της, φωνάζοντάς τους διαρκώς από την είσοδο. Ο επί της υποδοχής του Lidl της λέει χαρούμενα:
- Καλή σας μέρα και καλώς ήλθατε στο Lidl. Χαριτωμένα παιδάκια έχετε. Δίδυμα είναι;
Η απαίσια γυναίκα απαντά αμέσως απότομα:
- Όχι βέβαια! Δεν είναι δίδυμα. Το μεγαλύτερο είναι 9 και το άλλο είναι 7. Πως σού ρθε ότι είναι δίδυμα; Τυφλός είσαι ή χαζός;
- Ούτε τυφλός είμαι ούτε χαζός κυρία μου, απαντάει ο επί της υποδοχής. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος θα πήγαινε μαζι σου 2 φορές...

Ο άντρας στη γυναίκα του:
- Μωρό μου, δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω να τυραννιέσαι έτσι όλη μέρα στην κουζίνα. Κλείσε την πόρτα!


Μπαίνει ένας βλάχος σe ένα κατάστημα:
- Θέλου μια φουτουγραφική μηχανή!
- Με φλας; τον ρωτάει η πωλήτρια
- Γιατί, άμα σε φλίσου θα μτι δώσεις τζάμπα;

- Τι αρχίζει από Π, είναι καμιά δεκαπενταριά εκατοστά και ευχαριστεί όλες τις γυναίκες;
- το 500ευρω

ΠΑΝΟΣ είπε...

Καλησπέρα Ippos
Αλεξανδράτε συνέχισε έτσι!
Για όποιον ενδιαφέρεται το ΥΓΕΙΑ μόλις έκλεισε ένα γκαπ που είχε στο 0,628

ΚΩΣΤΑΣ G είπε...

Πάνο για το Υγεία βλέπω και αύριο κοκκινο κερί!!!

Andreas D. είπε...

Μπράβο Αλεξανδράτε!

δεν έχω κάτι με τους βλάχους αλλά:

- Πως λένε οι βλάχοι το wash and go;
- Πλύς και τσακίς!!

Ένας βλάχος μπαίνει σε μαγαζί με εσώρουχα:
Βλάχος: – Για σας, θα ήθελα να αγοράσω ένα εσώρουχο για μένα.
Πωλητής: – Σλιπ;
Βλάχος: – Εμ με λειπ. Αν δε με λείπε θα’ ρχόμουν ν’ αγόραζα;

Σε μία βλάχικη οικογένεια λέει η κόρη:
- Μπαμπά, θέλω να γίνω σταρ!
- Δεν πα να γίνεις και κριθάρ’; Τί με νοιάζει εμένα;

michele είπε...

Οσα και να πειτε η αγορα ..δεν ξυπναει με τιποτα ..χαχα

karaefthimiou23 είπε...

Μόλις αρχίσατε τα ανέκδοτα έπεσε πάλι η αγορά.Το πιάσατε το υπονοούμενο,έτσι...?

ΔΡΟΜΕ λέει 20 μύρια ομολογιακό,κεφαλαιοποίηση 14...

Andreas D. είπε...

Ο Αλεξανδράτος φταίει κύριε...!!
για πάμε ...

michele είπε...

Mη μετατρεψιμο..

michele είπε...

Παντως με τα ανεκδοτα ανεβαινει ο ΔΤΡ ..αρα καλως αναρωτιοταν και ο ΤΚ..

michele είπε...

Αντε 6 ποντους μεχρι το 195 ο δεικτης..μετα θα δειξει

GIANNHS006 είπε...

Τα ομολογιακα δεν δηλωνουν παντως και ταση ορα κρετα που πηρε 80εκατ και που ειναι ακομα...

michele είπε...

πολλα χρεη η Κρετα οντως..αλλα εχει καλο λομπυ ενιοτε

GIANNHS006 είπε...

απο λομπυ αλλο τιποτε Μισελ.χαχαχα

karaefthimiou23 είπε...

Γιάννη δηλώνουν όμως ενίοτε δουλειές τα ομολογιακά.

GIANNHS006 είπε...

Συμφονω Καρα.Αλλιως δεν ...

νικος φαληρο είπε...

καλησπερα σε ολες τις φιλες και τους φιλους

michele είπε...

Καλησπερα Νικολα.η ΕΕΕΚ σημερα ολη μερα πανω( να μην χαλαει και το κλιμα).Χτες ολη μερα κατω..

μπαρμπαλιας είπε...

Πράσινα τα ευρωπαϊκά ταμπλό

Ευρεία άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες μετά και την εντυπωσιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη Γερμανία, όπως αποτυπώνεται από το ινστιτούτο ZEW.

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX 30 ενισχύεται κατά 1,14% στις 7.7165 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,38% στις 3.717 μονάδες και στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατά 0,44% στις 6.346 μονάδες.

Στις αγορές του ευρωπαϊκού Νότου, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει κέρδη 1,24% στις 8.208 μονάδες, ο πορτογαλικός PSI κινείται υψηλότερα κατά 0,75% στις 6.142 μονάδες και στο Μιλάνο ο FTSE MIB καταγράφει άνοδο 1,15% στις 16.591 μονάδες.
Ανοδικά κινούνται και τα futures των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της Wall Street ....

ολοι επανω...
εκτος απ την ψωριαρα την μουμου...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Καλησπερα σε ολη την παρεα.Δεν φωναζω για να μην ξυπνησω κανεναν ζζζζζζζζζζζ χαχαχαχα

michele είπε...

Αμαν βρε Γιαννη μας..ξυπνησες!! Μπαρμπα η ψωριαρα θα καταγραψει στο τελος της χρονιας τα μεγαλυτερα κερδη.Ειναι κατανοητο??? χεχε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Καλησπερα michele χαχα.Ερωτηση:Η κινηση των options(τρομαρα μου) μας λεει κατι?Βλεπω οτι στον 25αρη τα call ειναι περισσοτερα απο τα put συντριπτικα

karaefthimiou23 είπε...

Καλησπέρα Νικόλα και διπλέ Γιάννη.
Συνεισφέρω στη παρατήρησή σου προσθέτωντας ότι έχουν γίνει μεγάλα bets σήμερα στο 360-365 του 25άρη.

michele είπε...

Παντα ειναι μια ενδειξη το call/ put ratio ..παιζουν επανω για τον Μαρτη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Καλησπερα Καρα.Ναι το λεω michele σαν ενδειξη για το τι να περιμενουμε χωρις βεβαια να τα παιρνουμε κ σαν ευαγγελιο.

michele είπε...

689 call στο 360 παιζουν
388 στο 365
150 στο 390!!
παμε στα puts

305 στο 350
299 στο 440!!!( καλα εκει πανω πουλαω κι εγω παλληκαρια)

Unknown είπε...

Καλησπερα παιδιά.
Καλά τωρα εγω γιατι ψηνομαι να αγορασω πειραιως???
Η να παρω καμμια ασπιρινη να συνελθω???

μπαρμπαλιας είπε...

Κωνσταντίνου: "Έχουμε φτάσει στο απροχώρητο"
Ο Βασίλης Κωνσταντίνου με δηλώσεις του υποστήριξε ότι δεν πάει άλλο και πως οι πράσινοι πρέπει να βρουν το σθένος και να αντιδράσουν ώστε να μην αδικούν και τους εαυτούς τους....

http://www.sport24.gr/football/omades/Panathinaikos/kwnstantinoy_exoyme_ftasei_sto_aproxwrhto.2134403.html

παιχταρα μου παλιε...
οσο ειναι το βλημα προεδρος...
μην ψαχνεις ιτσ

Unknown είπε...

Αφηστε.Πηρα ασπιρινη.

μπαρμπαλιας είπε...

kathi kara...
αγαπητη μου κυρια κλσ
γιατι ρωτας;;;
αμα σου εκατσε ,παρε
ζαρια ειναι ολα...
εγω πηρα ΚΥΠΡ σε δευτερολεπτα στο 0.25...
αλλα ειχα και σουμπο...

μπαρμπαλιας είπε...

αν δεν σας ειπα...
πηρα και 3000 μλάρρα...στο 1.01
ετσι για το γαμωτο της...

michele είπε...

Καθυ στο 0,29 και πανω,πιο σιγουρη. Στα 0,2860 ο εκθ 12 αρης.Θελουμε κλεισιμο πανω απο κει σημερα

karaefthimiou23 είπε...

Μιχάλη έχει και 53 puts στο 1500...

Αυτά στο 440 και στο 1500 τα ανανεώνουν από πέρυσι το φθινόπωρο στα ίδια νούμερα και κομμάτια...

Καλησπέρα Κάθυ.

μπαρμπαλιας είπε...

...βεβαια για τον Καρα το εκανα...

michele είπε...

Πηρες ΚΥΠΡ με συγκεκριμενο σκεπτικο ,ΠΟΙΑ ΖΑΡΙΑ ρε Μπαρμπα???

michele είπε...

Τωρα ομως ειναι "κοντα" το 440

μπαρμπαλιας είπε...

...εσυ ντηαρ ...
γιατι με διωκεις;;;;

michele είπε...

Λεω δεν ηταν ζαρια..ειχε καποιο σκεπτικο η κινηση σου...σιγα μην σε διωκω χαχαχα

μπαρμπαλιας είπε...

αχαχαχααααααααααααααα

ΠΑΝΟΣ είπε...

Επανήλθα
Καλησπέρα στους Νίκο Γιάννη Χ2 και Κάθι

Ρε συ Κώστα γιατί θα έχει και αύριο κόκκινο κερί το ΥΓΕΙΑ? Τι πήρε το μάτι σου εκτός από το ψηλό άνοιγμα που μας λέει κάτι αλλά μόνο για σήμερα?

ΠΑΝΟΣ είπε...

Σαούλ Σαούλ τι με διώκεις?
Μετά όμως έγινε η μεγάλη μεταστροφή χαχα

michele είπε...

Αμα πουλησει και σωστα ο μπαρμπας,δεν θα το διωξουμε χαχααχ

Unknown είπε...

Πάντως άσχετο.
Εχω ωραία φωτο.
Ταιριάζει με το Χ.Α.Α.

ΠΑΝΟΣ είπε...

Ο μπάρμπας? Ναι αλλά περιμένει το ρυμουλκό να τον τραβήξει....

ΠΑΝΟΣ είπε...

Και μετά ποιος τον πιάνει...

ΚΩΣΤΑΣ G είπε...

Πάνο,περισσότερο διαίσθηση ,νομίζω ότι θα παει στο μέσο της διαδρομής μεγιστο- ελάχιστο των 14/2 και 15/2

michele είπε...

Και..ωραια κοτσιδακια Καθυ.

THE JUNIOR είπε...

ΓΙΑΤΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΑΤΡΙΚΟ

απο οπου και να το δω ιατρικο βγαινει

μπαρμπαλιας είπε...

τον αμμο της θαλασσας ...
στην μλάρα ,φυσικα...
τοσο σαπια ειναι;;;

μπαρμπαλιας είπε...

ΜΥΤΙΛ...
ζουπηθηκε απο το πρωι...
επανηλθε...

ΠΑΝΟΣ είπε...

Κώστα ευχαριστώ.
Δεδομένου ότι το μέσο είναι στο 0,6225 και σήμερα έκανε το 0,6280...τι είναι ο κάβουρας και τι είναι το ζουμί του!
Πάντως είχα πάρει εκεί κοντά στο χαμηλό της 14/2 (και σήμερα στο γκαπ) οπότε υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας

ΠΑΝΟΣ είπε...

ΜΙΚΡΕ
1)έτσι μου έκατσε στο μάτι
2) πέρασε τον εικοσάρη με πράσινο κερί εκείνη την μέρα
3) είχα κάνει μια επέμβαση εκεί παλιά!!!

ΠΑΝΟΣ είπε...

Εξάλλου ιατρικό πήρε η γυναίκα μου και είπαμε να μην πάμε μαζί και οι δύο χαχα

ΠΑΝΟΣ είπε...

Για να μαθαίνετε από επενδυτική τακτική!!!

ΚΩΣΤΑΣ G είπε...

Brain training
-Αντανακλαστικά:
Ξεκινάμε με μια πολύ απλή, αλλά τελικά δύσκολη, άσκηση που τεστάρει και βελτιώνει τα βασικά αντανακλαστικά του μυαλού μας.
Μπείτε εδώ και πατήστε start.

http://www.brainmetrix.com/brain-reflection/

Μόλις το τετραγωνάκι αλλάξει χρώμα, πρέπει να κάνετε κλικ πάνω του. Αλλά να το κάνετε μέσα σε 0,20 δευτερόλεπτα. Για να σας δούμε…

karaefthimiou23 είπε...

Στη μπάντα,παίζουν τα κομμάντα σήμερα...

ΠΑΝΟΣ είπε...

Ποιος ο Καλπίνης????

THE JUNIOR είπε...

την τακτικη ηθελα να μαθω!!!

δηλαδη γουσταρες την νοσηλευτρια

με απλα λογια και ειπες να το παιξεις αφεντικο!!

michele είπε...

1034 εχουμε πει ..ο Βαγγελας καλο γυρισμα

ΠΑΝΟΣ είπε...

ΠΟΠΠΟΥ???????

ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ'ΡΘΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΑΠΑΓΑΛΈ ΧΑΧΑΧΑ
ΣΕ ΨΑΧΝΕΙ Ο ΦΑΣΟ ΕΜΑΘΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΕ ΠΕΤΥΧΕΙ...

ΠΑΝΟΣ είπε...

ΜΙΚΡΕ τελικά έχεις ΚΑΙ χιούμορ!

μπαρμπαλιας είπε...

ΜΙΚΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ο ΟΛΛΑΝΤΈ κατι λει για τους δρομους και τα νερα και την ενεργεια....
θελει το κατι τις του κιαυτος....

ωρε Καρα δικαιωνεσαι οσον ουπω...

michele είπε...

Κλεισιμο στα ψηλα ημερας..

TheHawk είπε...

καλησπερα σας κ παλι...

κ σημερα γυρισμα...?

η αγορα ειναι τρελη...

ελα ρε φριγο...

TheHawk είπε...

WFR!!!! Ti δυναμη!!!!

karaefthimiou23 είπε...

Μεγάλος μπαρούφας αυτός ο Ολάντ...

Σε τι δικαιώνομαι Ηλία?

michele είπε...

και πανω απο 1034 ακομα καλυτερα.

TheHawk είπε...

Aγοράζουμε στο κλείσιμο..? τι λέτε?

michele είπε...

Πολυ μικρος ο ογκος της ΦΡΙΓΟ αναλογικα με το σημερινο κερι..προσεχε την Αντουαν

TheHawk είπε...

κ η Μπελα το ιδιο...

michele είπε...

Τραπεζικος καλη αντιδραση..κλεισιμο ψηλα στο μισο του χθεσινου engulfing στο δεικτη

karaefthimiou23 είπε...

Μπράβο στον παπα-Χαράλαμπο,τα κατάφερε...

michele είπε...

Σε λιγο Καρα ερχεται φωτο αφιερωμενη σε ..σενα..
στην απογευματινη αναρτηση

Unknown είπε...

Καλο απογευμα φίλοι μου.Η φριγο τέλεια,αυτη η ΕΛΒΑΛ,αχ ,αχ αχ.

ΠΑΝΟΣ είπε...

Ολάντ: Δεν ήρθα εδώ για να πουλήσω εξοπλισμούς.
Από την στιγμή που είσαι σκυλάκι της Μέρκελ η επίσκεψή σου είναι για τα πανηγύρια μεσιέ!

ΠΑΝΟΣ είπε...

Καλό απόγευμα Κάθι.

karaefthimiou23 είπε...

Καλό απόγευμα Κάθυ.Ωραία η παράγκα και την ευχαριστούμε.Άντε και καμιά Fitch τώρα...

michele είπε...

Παμε επανω απογευματινη αναρτηση...για την Ολγα ρε γαμωτο..ποιος Holland