Επέστρεψαν στα ρεκόρ Dow Jones και S&P- Σε υψηλό 15 ετών ο Nasdaq .. Φοβούνται οι αναλυτές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και από την Ρωσία - Moody’s: Επιβεβαίωσε το “Αα1” της Γαλλίας, αρνητικό το outlook Fitch: Επιβεβαιώνει το "ΑΑΑ" των ΗΠΑ.. Η Fed οδήγησε τη Wall σε νέα ρεκόρ - Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ... Ecofin: Επιβεβαιώθηκε η πολιτική συμφωνία για τις καταθέσεις...Οι μετοχές που προστίθενται στον δείκτη MSCI Greece Emerging Markets είναι οι Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς, FF Group, ΕΛΠΕ, Jumbo, Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ και Τιτάν..

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ
με ελεύθερη γνώμη..


TO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙ 
ΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ..


Η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας 

από τον «μαύρο χρυσό» παραμένει μεγάλη

Του Thomas Helbling*

Οι τιμές του πετρελαίου με την προσαρμογή στον πληθωρισμό έχουν σχεδόν τριπλασιασθεί την τελευταία δεκαετία.

Συνήθως οι υψηλές τιμές σηματοδοτούν το τέλος της ανόδου στις αγορές εμπορευμάτων. Αυτό συνέβη στην αγορά πετρελαίου στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μήπως πλησιάζει και το τέλος της τρέχουσας ανόδου;

Επιφανειακά η τρέχουσα κατάσταση μοιάζει με εκείνη των αρχών του 1980, όταν μια αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς οδήγησε στην κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου το 1986. Οπως και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σήμερα η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά μετά την ανάκαμψη που σημειώθηκε τη διετία 2009-2010 και τώρα υπάρχει κίνδυνος νέας επιβράδυνσης της οικονομίας.

Η κατάσταση αντανακλάται στους χαμηλότερους ρυθμούς με τους οποίους αυξάνεται η κατανάλωση πετρελαίου, μολονότι αυξάνεται ραγδαία η άντληση πετρελαίου από νέα κοιτάσματα στη Βόρεια Αμερική. Καινούργια κοιτάσματα είχαν εντοπισθεί και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από χώρες που δεν ήσαν μέλη του ΟΠΕΚ. Εκείνο που δεν είναι σαφές είναι κατά πόσον οι ομοιότητες ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση στην αγορά πετρελαίου και εκείνη των αρχών της δεκαετίας του 1980 αντανακλούν την πραγματικότητα ή είναι επιφανειακές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το θέμα της ζήτησης ήταν απλό. Μετά τον διπλασιασμό των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας της επανάστασης του 1979 στο Ιράν, η παγκόσμια κατανάλωση υποχώρησε μέχρι το 1983. Στη συνέχεια αυξανόταν αργά αλλά με τους υψηλούς ρυθμούς που είχαν σημειωθεί τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Μόνον το 1987 η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου επέστρεψε στο ρεκόρ του 1979, ενώ στη διάρκεια αυτών των οκτώ ετών η παγκόσμια οικονομία είχε σημειώσει συνολική ανάπτυξη 26%. Πολλοί είναι οι παράγοντες που εξηγούν την πτώση και την ακόλουθη άνοδο στην παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου σε μια περίοδο υψηλών τιμών: η αντικατάστασή του από άλλες πηγές ενέργειας, η παγκόσμια ύφεση, αλλά και η αναβάθμιση της αποδοτικότητας στη χρήση του «μαύρου χρυσού».

Υπήρξε αντικατάσταση του πετρελαίου όταν τα πλέον δαπανηρά καύσιμα παράγωγά του υποκαταστάθηκαν από φθηνότερα καύσιμα, όπως ο άνθρακας. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η κατανάλωση βαρέων ορυκτών καυσίμων από τις εταιρείες κοινής ωφελείας μειώθηκε από το 1970 ώς το 1983 τόσο ώστε να αντιπροσωπεύει το 15% της μείωσης στην παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου. Οι υψηλές τιμές, που τότε οφείλονταν κυρίως στην πολιτική του ΟΠΕΚ, οδήγησαν επίσης σε μείωση της παραγωγής, τάση που ενετάθη εξαιτίας των διαφόρων υφέσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες τη διετία 1980-82. Η κατανάλωση πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών των ΗΠΑ, για παράδειγμα, υποχώρησε κατά 15% από το 1979 ώς το 1983. Η τάση για χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης της κατανάλωσης πετρελαίου μετά το 1983 αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό την αναβάθμιση της αποδοτικότητας στη χρήση του κυρίως στα αυτοκίνητα. Χάρη στη βελτιωμένη τεχνολογία των καινούργιων αυτοκινήτων, πολλές από αυτές τις βελτιώσεις μονιμοποιήθηκαν.

Εξάλλου, η μείωση αυτή της κατανάλωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αφορούσε μόνον τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Η κατανάλωση εξακολούθησε να αυξάνεται ραγδαία στις αναδυόμενες αγορές και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σήμερα οι αναδυόμενες αγορές είναι οι κύριοι καταναλωτές πετρελαίου και τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον δεν αναμένεται διαρθρωτική αλλαγή στις καταναλωτικές τους συνήθειες ανάλογη με εκείνη που κατεγράφη στις ανεπτυγμένες οικονομίες στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Δεδομένου ότι οι αναδυόμενες οικονομίες γενικά χρησιμοποιούν περισσότερο πετρέλαιο για κάθε μονάδα παραγωγής σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες, η ραγδαία ανάπτυξή τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει οδηγήσει σε μια επιτάχυνση της κατανάλωσης πετρελαίου.

Οι ανεπτυγμένες οικονομίες χρησιμοποιούν λιγότερο πετρέλαιο από το 2006. Κατά συνέπεια, έχει αυξηθεί ραγδαία το μερίδιο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου που αναλογεί σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες: το 2012 πλησίασε το 57% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν 44%. Ακόμη και στις ανεπτυγμένες οικονομίες η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου δεν ήταν τόσο ραγδαία όσο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ορισμένες σημαντικές διαφορες ανάμεσα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και στο σήμερα αναχαιτίζουν τις μεγάλες αλλαγές στην κατανάλωση. Η δυνατότητα να αντικατασταθεί η κατανάλωση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας φαίνεται πιο περιορισμένη.

Πριν από 30 χρόνια, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν εύκολο να αλλάξει το είδος καυσίμου, καθώς οι τότε τεχνολογίες μπορούσαν να διαχειριστούν διαφορετικά είδη καυσίμων χωρίς μεγάλη επίπτωση στο κόστος. Σήμερα, όμως, οι εταιρείες κοινής ωφελείας είναι λιγότερο σημαντικές ως χρήστες καυσίμων με βάση το πετρέλαιο σε σύγκριση με πριν από 30 χρόνια. Εξαίρεση αποτελούν οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς είναι δύσκολο να αντικατασταθεί το πετρέλαιο ελλείψει εγχωρίου φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων. Στον παγκόσμιο τομέα των μεταφορών, που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης αργού, η τεχνολογία για την αντικατάσταση του πετρελαίου παραμένει περιορισμένη και το υψηλότερο κόστος των περισσότερων εναλλακτικών πηγών εμποδίζει τη χρήση τους σε μεγάλη κλίμακα.

Νέα αποθέματα
Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου έχουν ενθαρρύνει την αναζήτηση νέων αποθεμάτων. Τα επενδυτικά σχέδια που εξετάζονται τώρα στον πετρελαϊκό τομέα θα μπορούσαν, θεωρητικά, να υπερκαλύψουν την προβλεπόμενη μείωση της παραγωγής των υφιστάμενων ενεργών πετρελαιοπηγών. Εκτός από την αύξηση των παραγωγών του ΟΠΕΚ, όπως η Σαουδική Αραβία, η πλέον αξιόλογη νέα παραγωγή των τελευταίων ετών προήλθε από την εκμετάλλευση των σχιστολιθικών αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε την αγορά ακριβώς επειδή χρειάστηκε μόνον λίγα χρόνια για να συντελεστεί. Σε άλλους τομείς ήταν πολύ πιο αργή η εμφάνιση νέας παραγωγικής δυνατότητας. Το γεγονός αυτό εν μέρει αντανακλά τον χρόνο που χρειάζεται για να καταστεί αξιοποιήσιμη μια καινούργια πετρελαιοπηγή, που μπορεί να φθάσει τα 10 χρόνια ή περισσότερο, αναλόγως με την πολυπλοκότητα του σχεδίου και την απόσταση ανάμεσα στην πετρελαιοπηγή και τη θάλασσα ή τα υφιστάμενα δίκτυα αγωγών. Είναι μεγάλα τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στην εκμετάλλευση ορισμένων από τα νέα κοιτάσματα όταν αυτά βρίσκονται σε πετρελαιοπηγές βαθιά μέσα στη θάλασσα (όπως στη Βραζιλία) και στην Αρκτική. Με αυτά τα δεδομένα η καθαρή παραγωγική δυνατότητα θα αυξηθεί σταδιακά. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προβλέπει, για παράδειγμα, μέτριες αυξήσεις στην παραγωγική δυνατότητα μέσα στην επόμενη πενταετία. Δεδομένου ότι η αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας είναι ο καθοριστικός παράγοντας που οδηγεί σε αύξηση της προσφοράς, γι’ αυτό και θα είναι εξίσου μέτρια και η αύξηση στην προσφορά. Μολονότι οι αλλαγές τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης μπορούν να είναι μεγάλες σε βάθος χρόνου, βραχυπρόθεσμα οποιαδήποτε θεαματική αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς πετρελαίου και στις τιμές θα οφείλεται στις δραματικές αλλαγές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας ή σε γεωπολιτικές εξελίξεις.

*Ο κ. Thomas Helbling είναι υψηλόβαθμο στέλεχος στο Τμήμα Ερευνών του ΔΝΤ.


www.kathimerini.gr

46 σχόλια:

THE JUNIOR είπε...

ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΛΕΝΕ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΔ

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑ

ΠΟΥ ΡΕ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ 30% ΤΙΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ


ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΩΤΑΩ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ 30% ΜΙΛΑΜΕ
ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΡΕ ΤΟΥΣ ΛΑΙΚΙΣΜΟΥΣ,
ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΝΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. ΠΑΠΑΡΕΣ Ε ΠΑΠΑΡΕΣ

ΠΑΝΟΣ είπε...

Πρώτα πρώτα ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα...και οι δύο Ian μεγάλοι!

μπαρμπαλιας είπε...

εχω ξαναγραψει για τα δανεια και για το φιλο ,δ.υ μετα συζυγου ομοιως,
που σε σχετικη ερωτηση μου απαντησε...
δεν πλερωνω ,τι θα μου κανουν εχω και δυο παιδια...
δεν εχει καμια σημασια η απαντηση μου...
την νοοτροποια παρουσιαζω.
κλμ σε ολους

giannhs kon είπε...

Δεν υπάρχει περίπτωση όσοι ΜΙΚΡΟΙ χρεωστάνε σε κράτος και τράπεζες να μην πληρώσουν ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ…… αυτοί η οι κληρονόμοι τους

τελεία και παυλα

giannhs kon είπε...

Καλημέρα σε όλους τους φίλους Όμορφη Κυριακή για ταβερνάκι

Βρε τα αρκουδάκια δεν βάζουν μυαλό με τίποτα χαχα

Πρωινή βόλτα των short στις γραμμές λαιμού χοχοχο (μετά την διαφήμιση )

http://dai.ly/x17j5e5

ΠΑΝΟΣ είπε...

Καλημέρα Γιάννη και μπάρμπα.

Ναι αλλά κάθε νόμισμα έχει ΔΥΟ όψεις.

Παραβλέπω το πρώτο σχόλιο (ως μη γενόμενο) από ανθρώπους που ΔΕΝ καταλαβαίνουν τίποτα μέσα στην καλοπέρασή τους και συνεχίζω το βιολί μου...

Δικηγόρος της Θεσ/νίκης έστειλε εξώδικο στην τράπεζα της πελατισσάς της ζητώντας να πουλήσει στην ίδια το δάνειο που σκοπεύει να πουλήσει σε κάποια από αυτά τα περίφημα funds, στην τιμή που σκοπεύει να το πουλήσει.
Πολύ έξυπνη κίνηση. Ο κόσμος αντιστέκεται στη λαίλαπα όπως μπορεί. Και ο Έλληνας δεν είναι βλάκας.
Για να δούμε τώρα το ξεβράκωμα...θα της το δώσουν ή θα το πουλήσουν στους άλλους για να εφαρμοστεί το ΣΧΕΔΙΟ;;;

Που θα βρει το 30%;;; Αν η αδερφή μου, ας πούμε, είναι σ' αυτή τη θέση και άνεργη... δηλ. έχει δάνειο 100.000 που μπορεί να το πάρει με 30.000, εγώ και ο αδερφός μου, κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος δεν θα συμβάλλουμε με ότι μπορούμε;;; Δεν θα πουλήσουμε μέχρι και τον κ...ο μας για να την βοηθήσουμε;;; Θα το κάνουμε...και θα βρεθούν τα 30 χιλιάρικα ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.
ΕΥΤΥΧΩΣ που δεν χάθηκε ακόμα στην Ελλάδα το φιλότιμο και η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ συνοχή ...
ΧΑΘΗΚΕ μόνο η αλληλεγγύη, η αγάπη και η ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ από ορισμένους που βλέπουν παντού μόνο μπίζνα, προθεσμιακές κλπ κλεισμένοι στο γυάλινο κλουβί τους...

Μπάρμπα μου παραθέτω μέρος από το δικό σου σχόλιο χθες.

"Αυτό που διαπιστώνεται όλα αυτά τα χρόνια της ιστορικής και πρωτοφανούς κρίσης με... εθνικές συνέπειες είναι η στάση της λεγόμενης ελίτ, του συστήματος και των ανθρώπων του. Από τους ανώτατους άρχοντες, το πολιτικό προσωπικό (έκφρασή του ο μικρόκοσμος της Βουλής), τους ανθρώπους των τραπεζών, μέχρι τους διαπλεκόμενους επιχειρηματίες και βεβαίως το σινάφι μας, διάχυτη είναι η αίσθηση πως μια ολιγαρχία ζει σε κόσμο παράλληλο, που ελάχιστη επαφή έχει με την πραγματική οικονομία και την κοινωνία.."

Μάλλον άρχισες να ξεχνάς…δεν είναι όλοι οι Ελληνες απατεώνες και εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα μπω στο τρυπάκι ότι μαζί τα φάγαμε και ότι δεν υπάρχει δυστυχία δίπλα μας.


ΠΑΝΟΣ είπε...

ΕΜΕΙΣ οι μισθωτοί και συν/χοι που πληρώνουμε εσένα τόσα χρόνια γιατί σίγουρα θα έχεις τις άκρες να αποκρύβεις εισόδημα... τι πρέπει να λέμε τότε;

ΠΑΝΟΣ είπε...

Δεν υπάρχουν άνεργοι, δεν υπάρχουν σπίτια χωρίς ρεύμα, δεν υπάρχει κατάθλιψη, δεν υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν σε άθλιες συνθήκες...τι βιώματα θα έχουν αυτά, τι ψυχολογικά τραύματα θα κουβαλάνε και το κυριώτερο Τι ΣΟΪ άνθρωποι θα βγουν αυτά στην κοινωνία αύριο;;;

ΠΑΝΟΣ είπε...

Προφανώς κάποιοι κοιτάνε μόνο τι αποτελέσματα έβγαλε ας πούμε ο Ικτίνος και δεν κοιτάνε πέρα από την μύτη τους... ότι έρχεται το κτήνος.

Δεν τα λέω εγώ, ένας Γερμανός τα λέει...ο mr DAX στο Focus

http://www.triklopodia.gr/2013/10/focus.html

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Καλημέρα σε όλους,

Βάλτε ωραία μουσικούλα, αρωματικό τσαγάκι ή κανένα λικεράκι κι απολαύστε την βροχή.

Αφήνουμε την πάλη των τάξεων κ κοινωνικών ομάδων στην άκρη.

Με ελαχιστότατες εξαιρέσεις όλοι εκμεταλλευτήκαμε το μπάχαλο που είμασταν σαν χώρα τα τελευταία χρόνια. Άλλοι έφαγαν υποβρύχια (βανίλια?), άλλοι πέταγαν χαρταετό εκεί που έπρεπε να δουλεύουν(δημόσιο? δήμοι? ΕΡΤ?) , άλλοι φοροδιέφευγαν, άλλοι διόριζαν παιδιά τους, άλλοι ήταν διπλοθεσίτες-τριπλοθεσίτες στο δημόσιο και ταυτόχρονα στην ΕΡΤ, άλλοι αντάλλαζαν λήμνες με οροπέδια, άλλοι είχαν πίτσες κ playstation αντί για βούρδουλα, άλλοι μας πήγαιναν κ μας έφερναν. Όλοι δεν έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνης αλλά κανείς δεν είναι αθώος. Κι επειδή όλοι ζούμε σε αυτό το οικόπεδο, όλοι θα υποστούμε τις συνέπειες.

Να δεχτώ ως πολύ ΣΩΣΤΟ, ότι πρέπει να
πληρώνω το κοινωνικό μου μερίδιο ευθύνης, προσφορά αλληλεγγύης, χαράτσια κλπ γιατί η χώρα είχε γάγγραινα και έπρεπε να επιζήσει, δεν είμαι περήφανος που μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας δεν έχει τα βασικά (κ ευτυχώς η εκκλησία και τα σισίτεια των δήμων βοηθούν), αλλά να λυπηθώ κάποιον ο οποίος πήρε δάνειο γ να αγοράσει διαμέρισμα σε τιμές Παρισίων, ή με έχει φεσώσει με την πιστωτική του κάρτα επειδή τον "κοροίδεψε" ο τραπεζίτης, ομολογώ ότι μου πέφτει βαρύ. Δεν μου φταίει η Κατσέλη και ο κάθε νόμος κατσέλη που έρχεται να τους ελαφρύνει, μου φταίει το ξερό μου το κεφάλι που δεν έκανα κ εγώ το ίδιο. Να έπαιρνα ένα σπίτι πχ 300-400.000 που σήμερα αξίζει τα μισά και να έλεγα στην τράπεζα δεν πληρώνω, ελάτε πάρτε το...

Όπως πολύ βαρύ μου κάθεται να έχουμε επιβαρυνθεί σαν πολίτες το σώσιμο των τραπεζών και να παραμένουν τα μπλε κουστουμάκια στις θέσεις τους κ τους μισθούς τους, να έχω παραχωρήσει τα κανάλια και ραδιοσταθμούς στα συμφέροντα χωρίς να έχω εισπράξει κάτι σαν κράτος, να έχω ένα αεροδρόμιο που δεν μου πληρώνει φόρους ο διαχειριστής του, κ τόσα άλλα, να έχω σε μια τόση κρίσιμη στιγμή για την χώρα βουλευτές τα γυναικεία αγριοκάτσικα, σκουρλέτηδες, χαικάληδες, βαρεμένους, καμμένους, ανατολάκηδες, παπαρήγες (θα μου λείψεις Αλεκάκη) κ χρυσαυγίτικες ντουλάπες κλπ. Έλεος πια...

Υγ. Μισθωτοί κ συνταξιούχοι είμαστε στην οικογένεια. Μισθωτός εγώ κ ο daddys συνταξιούχος. (Ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια, εναρμονηστήκαμε με τον ΓΑΠ)

Υγ2. Ξεδιάντροπο το πρωτοσέλιδο της πράσινης. Αν υπάρχει κόσμος που προτιμάει το 7ο αστέρι στο μπάσκετ και πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο με Γιαννακόπουλο, από το να παίρνει ο καθένας μας λίγο φθηνότερα τα φάρμακα, τότε θα φωνάξω κι εγώ ότι είμαστε τελείως ανόητα πρόβατα και άξια η σφαγή μας. ΑΔΩΝΙΣ κ πάλι ΑΔΩΝΙΣ. Μπορεί να έχει ΧΧΧ ελλατώματα, να μην τον γουστάρω σαν άνθρωπο, αλλά την δουλειά του την κάνει. Αρκετά φάγαμε στην μάπα τους πρέσβεις που μας κακομάθαιναν.

Υγ3. Μέχρι να τα γράψω όλα αυτά σταμάτησε και η βροχή. Επιστροφή μόνο στη μουσικούλα λοιπόν.

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Υγ4. Όπου ΓΑΠ μπορείτε να το αντικαταστήσετε με "η ντροπή του πατέρα του". Τον σιχαμερό που αντί να του απαγορεύσουμε την είσοδο στην χώρα, παραμένει βουλευτής εξ αποστάσεως. Πόσα έφαγε το κόμμα? Πόσα θα φεσώσει τις τράπεζες>>κράτοσ>>φορολογία για τις μαλακίες τους με τη σοσιαλ.διεθνή κλπ? Ένας εισαγγελέας ρε παιδιά!!!!

michele είπε...

Καλο μεσημερι σε ολους.Οι βουλευτες της ΝΔ που κανουν τις κινησεις αυτες και δεν ειναι η πρωτη,θυμιζω και περι του φορου ακινητων στους αγροτες ειναι της Καραμανλικης πτερυγας.Χωρις την εγγκριση Καραμανλη κανουν διαφορα,μερικες παρεμβασεις εχουν αξια,μερικες ειναι παπαριες.
Αυτα για να ξερουμε τι παιζει.

Επισης,συχνα κατοχοι σπιτιων που εχουν βγεισε πλειστηριασμο ,εμφανιζονται τρεις μερες πριν και σκανε 50.000 που σημαινει οτι..μπορουν να βρουν.Αυτοι οι συγκεκριμενοι ,γιατι αλλοι ειναι οντως ανημποροι οι ανθρωποι.
Επομενως να βρεθει μια φορμουλα για ανθρωπους που ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ειναι ανημποροι να πληρωσουν,στους αλλους να προχωρησουν οι διαδικασιες.

Ειναι κακο να κοιταμε τι αποτελεσματα εβγαλε ο ΙΚΤΙΝΟΣ; τι σχεση εχει αυτο 3αθλιε, δεν ειναι το αντικειμενο μας εδω;

michele είπε...

Επισης να πω ,οτι πρωτη φορα ειδα συγκεντρωση ανθρωπων -καποιων φοιτητων- για να ανοιξουν οι σχολες .
Εναντιον δηλ του ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

μπαρμπαλιας είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=24w6omjwtoY

επειδη Ελλαδα-πατριδα δεν ειναι η Αθηνα με τη μπουρζουαρζια της και τη βιτρινα της ...
και με τους καργα "σκεπτομενους...".

τωρα για τους σκεπτομενους ενθεν και ενθεν ...
υπαρχει μεγαλη διαφορα
υπαρχουν οι σκεπτομενοι που δουλευουν απο πρωιας ...
και οι αλλοι που φιλοσοφουν με τις φραπεδιες και τα λαιτ..

δεν θα πω περισσοτερα,δεν υπαρχει και λογος...μπλοκέ ειναι εδω και διαβαζουν πολλοι και ασ κανουν τον κοπο οταν διαβαζουν να καταλαβαινουν κοματακι τι λεει
ο καθενας

THE JUNIOR είπε...

να γελασω λιγο με την κοινωνικη συνοχη

να γελασω λιγο οτι με πληρωνουν οι οι μισθωτοι και οι συνταξιουχοι

να γελασω λιγο για τI κοινωνια θα βγει αυριο, γιατι ειδα και τι κοινωνια εβγαλαν οι χοντροκοιλιες

να γελασω γιατι κοιταω μονο τα αποτελεσματα αν ημουν αγροτης θα κοιτουσα τα κτηματα μου

ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΑΨΩ ,ΓΙΑΤΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΛΙΓΟΙ
ΜΕ ΜΥΑΛΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΤΙΣ ΜΑΖΑΣ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ BLOG
KAI TO ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΓΟΝΑ

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ GOLDMAN SACHS

σαν ανεπτυγμενος τελος του μηνα πρεπει να την κανω χαχαχαχαχαχα

μπαρμπαλιας είπε...

Μικρε ..ασε την μπιπ...
και βαστα το μετεριζι σου

giannhs kon είπε...

Γεια σου ρε ΜΠΑΡΜΠΑ

Καλημέρα ΜΙΧΑΛΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΕ

μπαρμπαλιας είπε...

κλσ Γιαννακι
τελευταια F1 σημερα στη Βραζιλια.
με τους μηχανικους της ρεναουλτ να δινουν την παρασταση τους με το αχτυπητο υπεροπλο ...της εκμεταλευσης των καυσαεριων ...
και εκατσε στα χερια του μικρου υπεροπτη

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Που είσαι ρε ΚΟΝ+ ????

Εδώ κοντεύουμε να μείνουμε λιγότεροι από όσους χωράνε σε ένα ΤΑΧΙ....

Αναρωτιέμαι ώρες ώρες ποιος από ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ ή ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ έχει "διώξει" φέτος τους περισσότερους.

michele είπε...

Γεια σας Γιαννηδες!!
Η επισκεψιμοτητα παντως παραμενει σε ψηλα επιπεδα Γιαννη Αλεξανδρατε,τωρα τα σχολια ειναι προσωπικο θεμα του καθενος.

Η εναρμόνιση των τεστ αντοχής θα φέρει 2 δισ. ευρώ στις τράπεζες
BlackRock: Ελαστικότερο το ευρωπαϊκό πλαίσιο - Τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα της δοκιμασίας

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/733759

μπαρμπαλιας είπε...

Αλεξανδρατο ...
ξεχασα να σου γραψω οτι συμφωνω στη θεση σου για τους χαπακηδες...
ομως ο παναθηναικος κοσμος εχει ταλαιπωρηθει τα τελευταια χρονια και ψαχνει διεξοδο...
τωρα για τον Αδωνι βαστα λογια γιατι θα σου κολησουν το "μνημονιακος"...
οπως χουντικος κλπ κλπ σκευασματα που κυκλοφορουν στην πιατσα

michele είπε...

Σιγα που δεν θα λεμε την αποψη μας για να μην μας κολλησουν το ο,τιδηποτε Μπαρμπα.Προσωπικα,σε ολες τις κοινωνικες μου ενασχολησεις ειτε της πραγματικης ζωης ,ειτε στο internet
προσπαθω να εξηγω τις διαφορες μεταξυ μνημονιακων υποχρεωσεων και δανειακης συμβασης.
Οπως ξερεις ΠΟΛΛΑ ΖΩΑ εξακολουθουν να μιλαν για τοκογλυφους,οταν το επιτοκιο του συνολικου δανεισμου εχει πεσει στο 1,9% .
Και αυτα ΤΑ ΖΩΑ καποιοι τα ψηφιζουν.Αλλα ΖΩΑ.

μπαρμπαλιας είπε...

α Μικε μου μαθε κιαυτο...
εγω το στομα μου δεν το βαστηξα ποτε.
και πλερωσα την εισητηριουμπα μου την αεροπορικη και εφυγα απο την αργεντινα ...για ενα λεμονι που ζητησα και δεν μου εφερε ο καμαρωτος

μπαρμπαλιας είπε...

...αλλα το φχαρστήθκα....

μπαρμπαλιας είπε...

...εννοω το τζερτζελο που εκανα
στο παπορι

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Michele η επισκεψιμότητα έχει αξία μόνο για site παπατσάκου, εγώ αξιολογώ όλη την προσπάθεια και χρόνο που αφιερώνεις με την συμμετοχή.

Το θέμα δεν είναι οι 100 που θα περάσουν έξω στην βιτρίνα, αλλά οι 50 που θα μπουν μέσα (μια καλημέρα ρε παιδί μου) και οι 20 που θα ψωνήσουν (ένα σχόλιο, μια ερώτηση, μια γνώμη).

Μπάρμπα μου καλέ, είμαι ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ όσο δεν φαντάζεσαι. Όχι υπάλληλος της τρόικας, όχι δοσίλογος, αλλά στο ότι πιστεύω ακράδαντα πόσα πολλά πράγματα πρέπει να ξεριζωθούν κ να αλλάξουν.

Κι έχω τσακωθεί πολλές φορές με φίλους και γνωστούς, σε σημείο που με καλεί ο πεθερός ή οι κουμπάροι στο σπίτι και δεν μιλάω για τίποτα οικονομικό. Και δεν υπάρχει κανείς απο μας σε αυτό το χώρο που να μην έχει επηρεαστεί από την κρίση.

Χουντικός δεν νομίζω, ευτυχώς η οικογένεια πρόλαβε να "επισκεφτεί" την Μακρόνησο, φιλογερμανό δεν με λες μιας κ κάναμε μια κράτηση στη λίστα εκτελεσθέντων στα Καλαβρυτα. Ρατσιστή δεν με μεγαλώσανε, ο καλύτερος άνθρωπος της Κορινθίας είναι ο 60χρονος βορειοηπειρώτης που μας ποτίζει τα δέντρα στο Βραχάτι, ντρέπομαι μπροστά στην καλοσύνη και την ευγένεια της οικογένειάς του.

Μπλε δεν υπήρξα ποτέ, πράσινος μόνο στην ομάδα, κομματοβολέματα και κομματοπαρέες δεν έκανα ποτέ. Συνδικαλιστή κ Σύριζα αν με πεις θα τσακωθούμε.

Μπορώ να δεχθώ την οποιαδήποτε θεωρία συννομωσίας, οικονομικά εγκλήματα κλπ για υφαρπαγή ορυκτού κ θαλάσσιου πλούτου, αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα είναι ο στρουθοκαμιλισμός ότι τίποτε δεν πήγαινε στραβά στην κοινωνία μας.

Καλό μεσημέρι σε όλους, πάω να φτιάξω το λάκο στη φάβα πριν κρυώσει, λαϊκό φαγητό κ σήμερα με συνοδευτικό τσιπουράκι.

Να είστε όλοι καλά, καλή καρδιά!

Υγ. Michele το πούλμαν άκυρο, χωράμε σε 2 αυτοκίνητα άνετα.

giannhs kon είπε...

ΦΙΛΕ μου ΙΩΑΝΝΗ περνάμε απλά μια κρίση λόγο παρατεταμένης συσσώρευσης χαχα

Όλα χρειάζονται σε μια παρέα ………….αλιως δεν έχει γλύκα

Καλή όρεξη σε όλους

μπαρμπαλιας είπε...

http://www.bestsportgo.tv/20131123/vv-690315-football-52910b85d35873.08709231.html

εγω νεαρε μου σου εχω μπαλιτσα..
τα αλλα οταν και οποτε...

Unknown είπε...

Μικρε υποκλινομαι,ετσι μου αρεσεις,να τα λες σταρατα...Ολοι για κατασχεσεις μιλουν σε ενα λαο που δεν εχει τιποτα πλεον να χασει παρα μονο την αξιοπρεπια του...Το ποταμι εχει προ πολλου στεγνωση,ο κοσμος ειναι σε καταθλιψη,εχουν διαλυση οικογενοιες,οποις μπορη να φυγη απο την πατριδα φευγη..Οι αυτοκτονιες υπολογιζονται σε 5000 ανθρωπους..Και ο πληθυσμος συρρικνωνεται !!!Δηλαδη τι αλλο πρεπει να γινει..Να πουληθουν οι Ελληνες στα σκλαβοπαζαρα.Θα πλειστηριασουν χωρις οικτο το τελευταιο καταφυγιο καθε οικογενοιας,το σπιτι..Κατι τετια μου λει η συνειδηση μου..Αλλα συνειδηση εχουν μονο τα ανθρωπακια ,,,που να πανε να την βρουνε την συνειδηση τα κρατη.....

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠ είπε...

Καλησπέρα σε όλους πάμε ξεκινάει η φόρμουλα 1

Forza ferrari.. Θα χουμε και τον παλαβό του χρόνου...

michele είπε...

Οντως υπαρχουν περισσοτερες αυτοκτονιες,αλλα περιμενω τα επισημα στοιχεια γιατι αυτο το τοσο θλιβερο γεγονος ΣΠΕΚΟΥΛΑΡΙΣΤΗΚΕ απο τους "αντιμνημονιακους" με αιχρο τροπο.

ThitaDelta είπε...

... καλησπέρα

προσυπογράφω πλήρως το 1:03 μ.μ.

και λέω ότι τέτοια κείμενα, με κάποιο τρόπο Μιχάλη πρέπει να έχουν μια πιο περίοπτη θέση κάπου στο μπλογκ.

ThitaDelta είπε...

... επίσης συμφωνώ και με το μικρό, που όταν καταλαβαίνω τι θέλει να πει, συμφωνώ μαζί του, αν και τα λέει με γωνίες

michele είπε...

Δημητρό και γω το προσυπογραφω ,με τον Γιαννη εχουμε μιλησει και σε προσωπικο επιπεδο ,οπως και με τον 3αθλιο
οποιοσδηποτε θελει να αναρτησει ενα κειμενο να ειναι το βασικο μιας αναρτησης ειναι το πιο ευκολο πραγμα του κοσμου
αλλα και εδω με την εννοια οτι τα σχολια ειναι συνεχη ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Καλησπέρα Δημήτρη,

Ωραία η κούπα, θα ήθελα να είμασταν λίγο πιο δεξιά, κάπου εκεί στη μέση [4]-[5], ας μην είμαστε πλεονέκτες όμως.

Άντε να επιστρέψουμε απο βδομάδα στις αναδυόμενες να δούμε που θα μας βγάλει. Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες, περισσότερο ελπίζω στο January effect.

michele είπε...

Γιαννη ανεβαζε παιδι μου τα κειμενα σου ,βρε και ενα τιτλο να ειναι σε περιοπτη θεση χεχε
τι συντακτης εισαι ,διαχειριστης και δεν συμμαζευεται
παντως βλεπω χαμηλες προσδοκιες για τη συνεχεια
αλλα αναρωτιεμαι γιατι πρεπει να προσπαθουμε να γινομαστε...μαντεις και δεν περιμενουμε να ΔΟΥΜΕ τι λεει η αγορα;

michele είπε...

Η κουπα του Δημητρού μια χαρα ειναι λεω

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Πλάκα μου κάνεις? Πάνω που ετοιμαζόμουν να χαρίσω τη στήλη μου στον ΜΙΚΡΟ για να γλυτώσω το χαράτσι της ΔΕΗ, χάλασε η δουλειά. Μπήκαν οι συνδικαλιστές στη μέση... χαχα

Εντάξει εμείς που γνωριζόμαστε απο κοντά, δεν πρόκειται να παρεξηγηθούμε, απλά θα ήθελα κάποια στιγμή αυτό να το καταφέρναμε περισσότερα μέλη αυτής της παρέας. Λείπει αρκετός κόσμος...

Κείμενο θες? Θα συζητήσουμε τους όρους αμοιβής μου όταν πάμε στο κρητικό μαγαζί (μπράβο...σας είπε ο ΚΟΝ χθες και δεν απάντησε κανένας σας...) και κάπου εκεί κοντά στις γιορτές θα είναι έτοιμο, με αντίστοιχο πνεύμα των ημερών.

δημοσθενης είπε...

καλησπέρα σε όλους ..Γιαννη όντως πολύ μου άρεσε το κειμενο σου, με "αγγιξε" που λενε

και ορίστε, πρωτος δηλωνω συμμετοχη, δεν ξερω σε τι, αλλά εν πασει περιπτώσει μεσα είμαι ότι και ναναι και οπου και ναναι
χαχαχα

Alexandratos - Koulis plz save TPEIR bank είπε...

Καλησπέρα δάσκαλε και φίλε Δημοσθένη, κάπου στον Πειραιά είναι, θα ζητήσω από τον ΚΟΝ να στείλει αναλυτικά την πρότασή του με email.

Μας έχεις λείψει κι εσύ, γραπτώς εννοώ εδωπέρα γιατί σε όλα τα άλλα είσαι ΚΥΡΙΟΣ. Έχετε και οι 2 την αγάπη μου.

Σας αφήνω κάπου εδώ, ήρθε ο "τυφώνας" για το βραδυνό περπάτημα. Να είσαστε όλοι καλά.

giannhs kon είπε...

χαχα καλησπέρα ΔΗΜΟΟΟΟ

Καλησπέρα στα παιδιά

Και @@@@ τις κούπες ΔΗΜΗΤΡΟ χαχα

Τώρα

τα τύμπανα που ακούγονται από το δάσος …….. ΓΙΑΤΙ πρεπει να πηγαίνει το μυαλό σας ΟΛΟ στο κακό !!!! μπορεί να έχουν γάμο, καμιά γιορτή οι άνθρωποι χαχα μπα σε καλό σας

για τα μαύρα συνεφα τι να πω ……….. αν δεν μαζευτούν θα πούμε το νερό νεράκι ασε που είναι και η εποχή τους χαχα………..Βρε δεν σας πιάνει κανένας πουθενά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΕ άστο πάνω μου …….θα μπριζώσω εγώ την ΚΥΡΙΑ πρόεδρο που το έχει με την οργάνωση χαχα

michele είπε...

Γεια σου Δημο παικτη μου!

δημοσθενης είπε...

γεια σας και παλι παιδες.. άπαντες

ΚΩΣΤΑΣ G είπε...

Καλησπέρα σε όλη την παρέα...
Γεία σου Δήμο..

Unknown είπε...

Δηκιο εχει ο Αλλεξανδρατος,,δεν εχουμε τα μεγαλα κεφια μας..Αλλα ειναι τετοιες οι στιγμες της αντιφασης...Εξω η κοινωνια να βραζη,και το χαα να ψιλωνη...Μια στιγμη ακριβειας ειναι η Ελληνικη αρετη οπως λεει και ο Ελυτης..Και ελπιζω οτι θα βρεθουμε εκει πολλυ συντομα,..Των Ελληνων οι κοινοτητες φιαχνουν αλλους γαλαξιες,,,....Υστερογραφον,,,αυτην την φορα θα περιμενουμε και τον μπαρμπα

Nek είπε...

45 σχολια και ούτε 1 για δείγμα σχετικό με Τ.Α. Δεν βάζω χέρι σε κανέναν αλίμονο.... απλά η ταυτότητα έχει χαθεί.... σορρυ Μιχάλη