Επέστρεψαν στα ρεκόρ Dow Jones και S&P- Σε υψηλό 15 ετών ο Nasdaq .. Φοβούνται οι αναλυτές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και από την Ρωσία - Moody’s: Επιβεβαίωσε το “Αα1” της Γαλλίας, αρνητικό το outlook Fitch: Επιβεβαιώνει το "ΑΑΑ" των ΗΠΑ.. Η Fed οδήγησε τη Wall σε νέα ρεκόρ - Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ... Ecofin: Επιβεβαιώθηκε η πολιτική συμφωνία για τις καταθέσεις...Οι μετοχές που προστίθενται στον δείκτη MSCI Greece Emerging Markets είναι οι Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς, FF Group, ΕΛΠΕ, Jumbo, Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ και Τιτάν..

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 
με ελεύθερη γνώμηTA  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

by MICHELE 
Το παλιό παραδοσιακό τρίπτυχο που οι πλείστοι των οικονομολόγων υποστήριζαν ότι διέπει τις αγορές δηλ ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, το κόστος των αγαθών και οι πόροι  της εκάστοτε οικονομίας, φαίνεται πια αρκετά ρηχό και αλυσιτελές για την ερμηνεία της παγκοσμιοποιημένης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας .
Η πολυπλοκότητα του  χρηματοοικονομικού συστήματος που επηρεάζεται καταφανώς και από την επενδυτική ψυχολογία και από σειρά κρίσεων αλλά και απρόβλεπτων καταστάσεων , επαναφέρει συχνά-πυκνά τη συζήτηση για το ποια είναι τα βέλτιστα εργαλεία ώστε η ενασχόληση με τις αγορές να αποβαίνει κερδοφόρα τουλάχιστον στο bottom line του κάθε χαρτοφυλακίου.
Θα ξεδιπλώσουμε λοιπόν κάποιες σκέψεις και σημεία στα οποία φαίνεται ότι η μέθοδος της κλασσικής τεχνικής ανάλυσης  υπερτερεί της θεμελιώδους στην προσπάθεια εξερεύνησης της κίνησης των μετοχικών αξιών, των εμπορευμάτων, των νομισματικών "ζευγαριών".

 1) Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ:
Μια θεμελιώδης μελέτη ενός τίτλου δεν μπορεί να συνυπολογίσει την επενδυτική ψυχολογία ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος, ούτε βέβαια διάφορες περιπτώσεις απρόβλεπτων φαινομένων , όπως η πτώση της τιμής κάποιου εμπορεύματος. Υπάρχουν επίσης εταιρείες με καλά θεμελιώδη που κινούνται στο περιβάλλον μιας χώρας με οικονομικά προβλήματα, ή αντίστοιχα άλλες με όχι ισχυρά θεμελιώδη που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια χωρών με πρωτοπόρες οικονομίες. Αυτοί οι τίτλοι συχνά επηρεάζονται από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον και κινούνται σε αντίθετη φορά από αυτή που θα δικαιολογούσε η θεμελιώδης ανάλυση, τουλάχιστον για κάποια χρονικά διαστήματα.

 2)  Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ από διάφορα κερδοσκοπικά παιχνίδια αλλά και από αρνητικές μεταβολές βασικών χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ( κερδοφορία, ταμειακές ροές, πωλήσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κλπ).

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η κερδοσκοπική κίνηση της μετοχής ΔΙΟΝ που βλέπουμε στο γράφημα. Ας  υποθέσουμε ότι ο επενδυτής δεν αντελήφθη την "διανομή" για εννέα εβδομάδες στα επίπεδα των 54-60€ ( προσαρμοσμένη τιμή) στα τέλη του 2011. Διαφαίνεται καθαρά ότι είχε τεχνικές επιλογές προστασίας του κεφαλαίου του στη συνέχεια: Στο σημείο Α ( στα 48 €) σημείο που διερχόταν και ο ακμο20 εβδομάδων, ακόμα δε και στο σημείο Γ στα 36,5€ αν και με προφανή καθυστέρηση.
Τελικά, τρεις εβδομάδες αργότερα η μετοχή προσγειώθηκε κάτω από 8€..


3) ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗς ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ Η ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ . Πολυπληθή εργαλεία και ο συνδυασμός τους,( price action, ταλαντωτές, κινητοί μέσοι όροι, γραμμές τάσης, σχηματισμοί) επιτρέπουν την σαφή προτεραιότητα κίνησης έναντι μιας πολύ καλά τεκμηριωμένης θεμελιώδους ανάλυσης, η οποία αδυνατεί να λάβει υπ΄ όψιν της επιδράσεις κρίσεων στο ξεκίνημά τους η ακόμα και πολιτικών καταστάσεων που επηρεάζουν τις χρηματαγορές συχνά αλλά και πολλές φορές άμεσα.
Επιπροσθέτως, η σωστή εφαρμογή ενός σήματος εισόδου η εξόδου, δίνει και τον απαραίτητο χρόνο στον επενδυτή να μελετήσει την επόμενη κίνηση με μεγαλύτερη χρονική άνεση.

4)  ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ σε σχέση με την θεμελιώδη η οποία προϋποθέτει δυο σημαντικά χαρακτηριστικά: Αρκετό χρόνο μελέτης και ακρίβεια της ανάλυσης. 
Είναι σαφές πως ακόμα και οι επαρκέστεροι των θεμελιωδών αναλυτών δυσκολεύονται να "αποτιμήσουν" εταιρείες που είτε βρίσκονται στην κορυφή ενός πλέγματος εταιρειών ( θυγατρικών - offshore κλπ) όπως πχ ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, είτε τράπεζες υπό καθεστώς συχνά περίπλοκο, όπως οι δικές μας Ελληνικές τράπεζες ιδίως στα χρόνια της κρίσης.
  5)    Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ"ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.  Αυτό  είναι ο insiders, οι θεσμικοί επενδυτές, οι βασικοί μέτοχοι, το λεγόμενο smart money ( έξυπνο χρήμα). Είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι αυτές οι κατηγορίες επενδυτών έχουν καλύτερη και ακριβέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα πεπραγμένα της εταιρείας, τους  οικονομικούς της δείκτες και ενδεχομένως και τα σχέδια της εταιρικής πολιτικής σε σχέση με τον τομέα που δραστηριοποιείται.

   6) ΕΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Με την βοήθεια της τεχνολογίας έχει την δυνατότητα μελέτης είτε πρόκειται για προθεσμιακά συμβόλαια σιταριού στην  Αμερική, είτε πρόκειται για μετοχικές αξίες στο χρηματιστήριο του Τόκυο.

 7) ΕΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ... ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  Ο μεν πρώτος αναζητά την τάση και την αντιστροφή της, ο δε θεμελιώδης αναζητά υπερτιμημένες ή υποτιμημένες αξίες. Είναι σαφές ότι η αναζήτηση του δεύτερου καθίσταται απείρως δυσκολότερη.

  8) ΤΕΛΟΣ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ δεδομένου ότι αυτός λόγω του μικρού όγκου μετοχών που διαθέτει έναντι ενός θεσμικού επενδυτή, έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί τα σήματα εισόδου ή εξόδου, να είναι συνεπής και πειθαρχημένος και να επιτυγχάνει καλύτερες αποδόσεις.

Εν κατακλείδι, για όλους αυτούς τους λόγους η τεχνική ανάλυση βρίσκεται ένα ή και περισσότερα βήματα
μπροστά  από την θεμελιώδη. Προηγείται αυτής, ενσωματώνει ήδη υπάρχοντα και γνωστά θεμελιώδη 
μεγέθη  και αποτυπώνει παράλληλα και την ενδεχόμενη προσδοκία ή απογοήτευση για τις μελλοντικές εξελίξεις αφού η κίνηση των μετοχών τις προεξοφλεί.
Παρ όλα αυτά,  τα δύο είδη αναλύσεων είναι και ΠΡΕΠΕΙ να είναι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ καθώς η σωστή επιλογή ενός τίτλου αποτελεί σκοπό της ενασχόλησης με τις αγορές, προκειμένου οι πιθανότητες επιτυχίας και κέρδους να είναι αυξημένες. 

ΣΗΜ 1: Μου ζητήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΔ ( Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου) που είναι και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ κ. Νίκο Οικονομόπουλο και ανταποκρινόμενος με τιμή , έγραψα το παρόν άρθρο που δημοσιεύτηκε στο 11ο διαδικτυακό περιοδικό του ΣΕΔ 


Στην σελίδα 143 είναι το δικό μου άρθρο, στην σελίδα 155 το άρθρο του εκλεκτού φίλου και συναγωνιστή των αγορών ArTaXiA.

ΣΗΜ 2: Το βίντεο των KRAFTWERK ειναι μια ευγενική  παραχώρηση από την παρούσα στην συναυλία, φίλη της "Ελεύθερης Γνώμης"  Ευφροσύνης Παυλακούδη.

13 σχόλια:

MIDAS είπε...

Ηθικο πλεονέκτημα της Αριστεράς συνέχεια:

https://www.lykavitos.gr/archives/508067

Καλημέρες.

Effrosyni Pavlakoudi είπε...

Kαλημέρα!
Εκπληκτική η χτεσινή συναυλία των Kraftwerk.
Διαβάζω το κείμενό σου Μιχάλη με προσοχή και ομολογώ ότι μου κέντρισαν το ενδιαφέρον τα 3, 4 και 7 κυρίως σημεία που αναλύεις. Βατό άρθρο και κατανοητό ακόμα για ανθρώπους σαν κι εμένα που δεν έχουμε γνώση του αντικειμένου. Χρειάζονται ΚΑΙ τέτοια κείμενα. Το αναδημοσιευω λοιπόν.

michele είπε...

Καλησπέρα σε όλους! Ευχαριστουμε για τα βιντεακια Ευφρο, ημουνα σιγουρος οτι θα ηταν καταπληκτικα.
Ενδιαφερον οτι διαβασες και το κειμενό μου που ειναι ειδικου ενδιαφέροντος ☺

Nek είπε...

Καλησπέρα σας. Εξαιρετικό το άρθρο σου michele! Εύγε!

Λευτερης είπε...

Πολύ καλό άρθρο που αναδεικνύει την αξία της τεχνικής ανάλυσης.
Σε ευχαριστούμε Μιχάλη που μοιράζεσαι τις γνώσεις σου μαζί μας και μας μορφώνεις.

Λευτερης είπε...

Αξίζει να το διαβάσουμε.

http://artaxia.blogspot.gr/

Alexandratos-Kaboul Tsipras Market είπε...

Είτε με τεχνική ανάλυση,
είτε με θεμελιώδη,
είτε μασώντας φύλλα δάφνης,
είτε γιατί σε τρώει το χέρι σου,
είτε γιατί σου έχυσαν τον καφέ,
είτε γιατί στο έδειξαν τα ζώδια,
είτε γιατί το διάβασες τι σωστή ώρα,
είτε γιατί στο έδωσε ο χρηματιστής σου,
είτε γιατί το έμαθες απο μέσα,
είτε γιατί είσαι καλόφαρδος,
είτε γιατί ο τραμπ δεν έκλασε όταν εσύ ανοιξες τη θέση
είτε γιατί η πεταλούδα στον αμαζόνιο πήγε αριστερά,
σημασία έχει να βγάζεις έστω κ κάτι.

Προσοχή στη ματαιοδοξία μεταξύ ημων των μαριδαίων,
ο αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί "μηχανάκια"...

hippy είπε...

"Προσοχή στη ματαιοδοξία μεταξύ ημων των μαριδαίων,
ο αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί "μηχανάκια"...

10΄

MIDAS είπε...

Υπάρχει πληθώρα χαρτιών χωρίς «μηχανάκια».

Lorac είπε...

Μιχάλη πολύ καλό κείμενο! Δυστυχώς μας το έβαλες Κυριακή που τεμπελιάζουμε (ή μάλλον κάνουμε άλλες δουλειές) Εξαιρετικό και το φουτουριστικό Kraft work της κα. Ευφροσύνης!!

Φυσικά συμφωνώ ότι συνδυασμός τεχν. ανάλυσης και θεμελιώδη = μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

austin είπε...

Καλησπερα!

Πολύ ωραία και τα δύο αρθρα! Τα απόλαυσα ίσως γιατί έχω δει και τους δύο από κοντά και μαζί να "κονταροχτυπιουνται" για αυτό το θέμα!

michele είπε...

Eυχαριστω για τα καλα σας λόγια. Το εβαλα την Κυριακη που ειμαστε ολοι καπως ξεκουραστοι.

Μασωντας παντως φυλλα δαφνης και με τι μου ειπε ο μαναβης εδω πιο πανω δεν παμε πουθενα :))

Τα μηχανάκια υπάρχουν χρόνια και έξω και εδώ..Δεν άλλαξε τίποτα για μας τους μαριδαιους..μην σου πω και μας βοηθανε :))

Κωνσταντινος είπε...

Συγχαρητηρια για το πολυ ωραιο αρθρο .
Η τεχνικη αναλυση ειναι το εργαλειο του επενδυτη αν ομως το ακουλουθει τα θεμελιωδη μεγεθη της καθε εταιρειας.
Συμπτωματικα με εμπλεξαν με την dionic το 2011 και πηγαν να μου τα φορεσουν αλλα τους τα φορεσα εγω με μια μαρκετια